Zásady zpracování osobních údajů

Vážení,

Provozovatel Centra Na Fialce společnost Openplace s.r.o. (dale jen provozovatel) si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Provozovatel zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech provozovatele dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například zákazníků v prodejnách, novinářů apod.).

Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává provozovatel protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.
Protokolové soubory jsou tak zpracovávány bez souhlasu návštěvníka webové stránky a jsou uchovávány po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky.
Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět provozovatel; zpracování protokolových souborů zpracovává provozovatel následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

 • webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku provozovatele navštívil;
 • IP-adresa;
 • datum přístupu a doba přístupu;
 • případný dotaz návštěvníka;
 • kód odpovědi http;
 • přenášené skupiny dat;
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

 

Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

Na základě oprávněného zájmu registrovaným uživatelům na webu www.nafialce.cz a rezervace.nafialce.cz či uživatelům registrovaným na recepci centra bude zasíln newsletter. Obsah newsletteru a další reklamní sdělení mohou být personalizovány na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které provozovatel zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách, případně newsletteru.

Osobní údaje návštěvníka začne provozovatel zpracovávat po úspěšném přihlášení či registraci na webech společnosti (kino.nafialce.cz, nafialce.cz, nafialce.webooker.eu).

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět provozovatel sám.

Odhlásit se z databáze newsletteru je možné kdykoliv v klientské zóně na webu www.nafialce.cz nebo využít odkazu v patičce každého reklamního sdělení.

Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

Pro zodpovězení dotazů, vyřízení požadavků a reklamací adresovaných provozovateli bude provozovatel zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude provozovatel zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů provozovatele). Tyto osobní údaje jsou poskytovány provozovateli dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by provozovatel nebyl schopen dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá provozovatel na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.
Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.
V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se  shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.„Cookies“ a stiskněte tlačítko vymazat

Google Analytics a Google Adwords

K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá provozovatel službu Google Analytics Premium, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách provozovatele nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).


Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i:

 • kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;
 • instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

V rámci služby Google Analytics využívá provozovatel i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek provozovatele vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde .

Remarketing

Provozovatel využívá k marketingovému oslovování svých zákazníků, behaviorálnímu cílení, resp. retargetingu následující cookie soubory, resp. pixely:


Facebook Pixel od společnosti Facebook Inc. (www.facebook.com)

Užívání sociální pluginů

Webové stránky provozovatele obsahují také sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými příteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

 • plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
   
 • plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;
   
 • plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Prosím, vezměte na vědomí, že tyto sociální pluginy nejsou spravovány provozovatelem, který tak není odpovědný za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují, ani za jejich funkčnost a případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

Další práva spojená s ochranou osobních údajů

Při zpracování osobních údajů provozovatelem nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje provozovatel zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

Subjektům údajů, jejichž osobní údaje provozovatel zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje provozovatel zpracovává;
   
 • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
   
 • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
   
 • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
   
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
   
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

Subjekty údajů, jejichž osobní údaje provozovatel zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy provozovatele.

Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje provozovatel zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u provozovatele jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže v čl. 11.

Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje provozovatel zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Kontaktní údaje správce osobních údajů

Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

Openplace s.r.o.

Mánesova 2530, 251 01 Říčany, IČO: 25082451, DIČ: CZ25082451 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 48136 Bankovní spojení: Česká spořitelna/ č.ú.: 2060158319/0800

V případě dotazů, podnětů či při uplatnění svých práv využijte e-mailové adresy [email protected] nebo nás kontaktujte písemně na adrese provozovatele.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 23. 4. 2018.

 

Kontaktujte nás

Mánesova 2530/3a
Říčany u Prahy 251 01

+420 323 606 157

Kontaktní formulář