Výtvarný ateliér II

Malování, kreslení a vůbec výtvarná tvorba je nejenom velmi zábavnou činností, ale také zajímavým pohledem na svět. V našem setkávání budeme procházet různými technikami a náměty se snahou obohatit způsob vnímaní světa a kontakt s ním. Budeme vytvářet plošná i prostorová díla, budeme si hrát i studovat, nahlédneme do historie umění.


Vhodné pro děti 10-14 let.

Lektor: Petr Hůla

Výtvarné umění je jazyk. Tomuto jazyku se dá rozumět a také jím hovořit. Je to jazyk se zcela specifickými slovy, větami i gramatikou. Nahlédnutí jakéhokoli nového jazyka obohacuje člověka o nový způsob pojmenování světa i sama sebe. Výtvarný jazyk preferuje podobenství, obrazové pojmenování před slovy. Jedná se o pojmenování krásné, skutečné, i velmi přesné. Vše, co vytvoříme, se stává skutečností a v případě odborného přístupu začíná žít vlastním životem.
Jsme obklopeni velmi intenzivní vizuální skutečností, velkou část vjemů přijímáme zrakem. Porozumět vizuálnímu – výtvarnému světu je tedy v našem zájmu. Teprve když dokážeme pojmenovat výtvarnou skutečnost – namalovat, vymodelovat, poznat - otevře se nám celý nový svět, s novými příběhy, významy a skutečnostmi. 


2500Kč pololetí

4800Kč celý rok


středa 16:30 - 18:00


Pro přihlášení na kroužek prosíme o vyplnění přihlášky a odevzdání na recepci nebo o zaslání na mail katerina.dvorackova@nafialce.cz .

Platby zasílejte na bankovní účet 3397307329/0800 do poznámky napište jméno účastníka kroužku, VS 91048.

Soubory ke stažení

  Zobrazit více

Výtvarný ateliér I

Malování, kreslení a vůbec výtvarná tvorba je nejenom velmi zábavnou činností, ale také zajímavým pohledem na svět. V našem setkávání budeme procházet různými technikami a náměty se snahou obohatit způsob vnímaní světa a kontakt s ním. Budeme vytvářet plošná i prostorová díla, budeme si hrát i studovat, nahlédneme do historie umění.


Vhodné pro děti 6-9let.

Lektor: Petr Hůla

Výtvarné umění je jazyk. Tomuto jazyku se dá rozumět a také jím hovořit. Je to jazyk se zcela specifickými slovy, větami i gramatikou. Nahlédnutí jakéhokoli nového jazyka obohacuje člověka o nový způsob pojmenování světa i sama sebe. Výtvarný jazyk preferuje podobenství, obrazové pojmenování před slovy. Jedná se o pojmenování krásné, skutečné, i velmi přesné. Vše, co vytvoříme, se stává skutečností a v případě odborného přístupu začíná žít vlastním životem.
Jsme obklopeni velmi intenzivní vizuální skutečností, velkou část vjemů přijímáme zrakem. Porozumět vizuálnímu – výtvarnému světu je tedy v našem zájmu. Teprve když dokážeme pojmenovat výtvarnou skutečnost – namalovat, vymodelovat, poznat - otevře se nám celý nový svět, s novými příběhy, významy a skutečnostmi. 


2500Kč pololetí

4800Kč celý rok


středa 14:45 - 16:15

 


Pro přihlášení na kroužek prosíme o vyplnění přihlášky a odevzdání na recepci nebo o zaslání na mail katerina.dvorackova@nafialce.cz .

Platby zasílejte na bankovní účet 3397307329/0800 do poznámky napište jméno účastníka kroužku, VS 91047.

Soubory ke stažení

  Zobrazit více

Kroužek plastikových modelářů

Kroužek „Plastikových modelářů – Říčany“ je určen všem zájemcům o plastikové modelářství, ať už patříte k úplným začátečníkům, či k pokročilým.


Kurz je určen pro všechny děti se zálibou v technice. Naučí se přípravu pro budoucí stavbu modelu, naučí se terminologii a nakonec samostatně vystaví vlastní model. Pokročilejší děti si osvojí i náročnější a modelářské techniky, které povedou ke stavbě komplikovanějších a náročnějších modelů.
Kurz směřuje také ke zvládnutí jemné motorické činnosti, rozvíjí samostatnost, práci ve skupině, plánování, trpělivost, všímání si detailů a zejména dotažení věcí do konce. Motivuje též k zájmu o vědeckou historii a techniku. Vhodné pro děti 10+.

 

Lektor: Jan Šimon, Milan Zach


2500Kč pololetí


úterý 17:30 - 19:00


Pro přihlášení na kroužek prosíme o vyplnění přihlášky a odevzdání na recepci nebo o zaslání na mail katerina.dvorackova@nafialce.cz .

Platby zasílejte na bankovní účet 3397307329/0800 do poznámky napište jméno účastníka kroužku, VS 91044.

Soubory ke stažení

  Zobrazit více

Herecký kurz

Nově u nás Na Fialce otevíráme Herecký kurz pro děti starší šesti let. V rámci kurzu nabízíme jak dramatickou výchovu, tak se u nás děti věnují i zpěvu a pohybu. Pro všechny děti je zde všestranná průprava, potřebná k uplatnění v divadle.


Herecký kurz je určen: těm, kteří mají touhu se předvádět a je určen těm, kteří se stydí a potřebují se naučit komunikovat. Dále je určen dětem cizinců, které potřebují získat rychle dobrou znalost jazyka. Také je určen těm, kteří ve svém budoucím povolání potřebují umět ovládat větší skupinu lidí a promlouvat k davu. Také je ideální pro ty, kteří by se chtěli dát na profesionální dráhu herce, komentátora, speakra, muzikálového herce, baviče atd. 

Kurz je určen dětem od 6 - 15 let. Děti musí umět samostatně číst!

Obsahem kurzu je různá improvizace, ale během dvou měsíců děti dostanou scénář a nacvičí Divadelní hru, kterou pak v červnu 2018 předvedou v kině na jevišti. V kurzu se nacvičují pouze komedie a pokud se sejdou na kurzu zpívající děti, bude hra doplněna o písně. Pro účely vystoupení bude i jedna generálka, jejíž termín bude nadefinován již na podzim, aby bylo možné si tento termín zarezervovat. Kurz je velmi dynamický, plný hereckých akcí a naučí dítě reagovat vtipně v každé situaci.

Účelem kurzu je náhled profesionální herecké práce, aby v případě zájmu o tuto činnost v budoucnu z pohledu herce, režiséra, nebo jiné umělecké profese měly konkrétní představu.

 

 

 

Lektorka: Alice Bardová


1800 Kč/15 lekcí


pondělí 15:30-16:35

 


Pro přihlášení na kroužek prosíme o vyplnění přihlášky a odevzdání na recepci nebo o zaslání na mail katerina.dvorackova@nafialce.cz .

Platby zasílejte na bankovní účet 3397307329/0800 do poznámky napište jméno účastníka kroužku, VS 91046.

Soubory ke stažení

  Zobrazit více

Výtvarný svět a Výtvarný svět - tvořivá hra

Uspokojíme všechny děti s touhou po výtvarném kreativním vyjádření a rozvineme jejich dovednosti, a to v rámci mnoha výtvarných technik, se kterými se děti díky tomuto kurzu seznámí.


Výtvarné techniky budeme mezi sebou kombinovat a na každém kurzu vznikne nové dílko, které si většinou děti hned s sebou odnesou domů. Cílem Výtvarného světa je odbourání stereotypů ve vnímání světa okolo nás, poznávání krásy běžných věcí, otevření dětské mysli pro tvořivost, kreativitu a fantazii.

Lektor: MgA. Kateřina Hujerová

 

Výtvarný svět: děti 10-14let

Výtvarný svět tvořivá hra: děti 6-9let


2300Kč / pololetí

4400Kč / celý rok


čtvrtek 15:00-16:30 6-9 let  - tvořivá hra
      

čtvrtek 17:00 - 18:30 10 - 14 let - výtvarný svět starší děti


Pro přihlášení na kroužek prosíme o vyplnění přihlášky a odevzdání na recepci nebo o zaslání na mail katerina.dvorackova@nafialce.cz .

Platby zasílejte na bankovní účet 3397307329/0800 do poznámky napište jméno účastníka kroužku, VS 91020 - tvořivá hra a VS 91021 - výtvarný svět starší děti.

Soubory ke stažení

  Zobrazit více

Řezbářská dílna

Náš řezbářský kurz je určený pro všechny, kteří se chtějí naučit řezbářskému řemeslu, ať už jste začátečník nebo jste řezbu už sami zkoušeli.


Na kurzu se seznámíte s materiálem a jeho použitím. Vyzkoušíte si celou řadu řezbářských dlát a dalších nástrojů, naučíte se je správně ostřit a ukládat, seznámíte se s profesionálním vybavením řezbářské dílny. Při první návštěvě našeho kurzu vás budeme provázet řezbou reliéfu, na němž se naučíte cenné základy práce s dlátem, pronik nete do tajů materiálu a jeho vlastností. Děti se budou učit základy řezby a opracování dřeva na menších objektech a předmětech – miska, ptáček, …

 

Lektor: Veronika Třebická Tomanová


2500 Kč pololetí

4800 Kč celý rok


pondělí 17:00 - 18:30 školáci

úterý 15:30 - 17:00 školáci


Pro přihlášení na kroužek prosíme o vyplnění přihlášky a odevzdání na recepci nebo o zaslání na mail katerina.dvorackova@nafialce.cz .

Platby zasílejte na bankovní účet 3397307329/0800 do poznámky napište jméno účastníka kroužku, VS 91019.

Soubory ke stažení

  Zobrazit více

Dobrodružné příběhy malby a kresby

Cílená práce pro školáky, kteří se rádi zdokonalují a těší se z kresby i barev a vlastního pokroku a šikovnosti. Zkoumání technik, trénink ruky, oka, detailu, kompozice, uvolňování práce s tužkou i s barvou, oddechová témata, individuální přístup.


Kresba v plenéru. Kvalitní výtvarný materiál (pastely, uhly, tempera, akryl, tuže).
Objevování, prozkoumávání kouzla světa kolem nás prostřednictvím nejrůznějších materiálů, jejich vlastností a možností. Hravé tvoření, zkoumání a zkoušení výtvarných technik a jejich kombinací. Děti zdokonalují své schopnosti, uvolňují své nápady. Individuální práce rozvíjející fantazii každého dítěte, společné skupinové projekty. Nechme děti hrát, ať jsou jakkoliv staré, dejme jim k tomu příležitost, sami vědí jak nejlépe na to. A tvoření je k tomu ideální!

Lektor: Veronika Třebická Tomanová


2500Kč /pololetí
4800Kč / rok

pondělí 15:30-17:00 školáci


Pro přihlášení na kroužek prosíme o vyplnění přihlášky a odevzdání na recepci nebo o zaslání na mail katerina.dvorackova@nafialce.cz .

Platby zasílejte na bankovní účet 3397307329/0800 do poznámky napište jméno účastníka kroužku, VS 91013.

Soubory ke stažení

  Zobrazit více

Ateliér animace

Animace je hra dětské představivosti. Kdo by nechtěl mít moc oživit neživé věci? Je to pohádkové přání všech dětí, ale určitě i mnohých dospělých. Tvorba každého animovaného filmu nás učí trpělivosti, nutí nás hledat stále nové způsoby, jak dát našim představám a myšlenkám adekvátní podobu.


Uvědomujeme si, že každý detail animace umí beze slov sdělit mnohé, a snažíme se studenty ateliéru vést k co nejfunkčnějšímu výsledku. Animace je hra plná fantazie, která by měla bavit nejen diváka, ale i svého autora. Je však nutné, aby se studenti sžili se základními principy (výroby) filmové tvorby. Protože i fantazie potřebuje řád. Na něm pak mohou stavět nápady a oživovat své vlastní příběhy.

 

Lektor: Karel Mařík

Věk pro děti 6+


3 700Kč / pololetí

7 200Kč/ celý rok


pondělí, středa, čtvrtek   14:30-16:00, 16:00 - 17:30

 


Pro přihlášení na kroužek prosíme o vyplnění přihlášky a odevzdání na recepci nebo o zaslání na mail katerina.dvorackova@nafialce.cz .

Platby zasílejte na bankovní účet 3397307329/0800 do poznámky napište jméno účastníka kroužku, VS 91003.

Soubory ke stažení

  Zobrazit více