Disco Dance pro pokročilé

Disco Dance pro pokročilé, závodní příprava! Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na vazby typické pro disko dance, které jsou doplněny o vazby inspirované videoklipy, ikonami současné hudby a jejich tanečním projevem.


Street dance show je název pro soutěžní kategorii, která spojuje prvky disko dance, street dance, akrobacie, divadelního projev, myšlenku a příběh. Při tvorbě choreografií se vychází ze zmíněných tanečních technik, které se doplňují o příběh navozený hudbou a z části i kulisou a rekvizitou, které jsou nedílnou součástí vystoupení.

Centrum Na Fialce není organizátorem tohoto kroužku, je to AT Studio Domino, z.s.


Trenér: Iva Bičišťová (hlavní trenér a předseda AT Studio Domino, z.s.)
 


1900Kč pololetí

3600Kč celý rok


úterý 17:00 - 19:00


Pro přihlášení na kroužek prosíme o zaslání emailu na iva@atsdomino.cz (tel.: +420603108236), či zde

Centrum Na Fialce není organizátorem tohoto kroužku.

  Zobrazit více

Disco Dance

Pro disko dance je charakteristický pravidelný 4/4 rytmus v rychlém tempu. Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na vazby typické pro disko dance, které jsou doplněny o vazby inspirované videoklipy, ikonami současné hudby a jejich tanečním projevem.


Náročnost vazeb je upravena podle pokročilosti dané skupiny. Disko dance je výborné na získání a udržení fyzičky díky svižnému tempu, ve kterém se tančí....., rozvijí flexibilitu a rozsah, koordinaci pohybů, upravuje držení těla....Do jednotlivých lekcí jsou zařazovány i základy rotací, skoků a gymnastiky, které ve výsledku obohacují taneční vazby. V soutěžní formě jde především o eleganci, rychlost, flexibilitu a koordinaci doplněnou akrobacií a skokovou a rotační technikou. Na soutěžích tuto kategorii uvidíte jako sólo, duo, malou skupinu či velkou formaci.

Lekce jsou vhodné pro děti do 11let.

Trenér: Iva Bičišťová (hlavní trenér a předseda AT Studio Domino, z.s.)


1900Kč pololetí

3600Kč celý rok


úterý  16:00 - 17:00


 

Pro přihlášení na kroužek prosíme o vyplnění přihlášky a odevzdání na recepci nebo o zaslání na mail katerina.dvorackova@nafialce.cz .

Platby zasílejte na bankovní účet 3397307329/0800 do poznámky napište jméno účastníka kroužku, VS 91044.

Soubory ke stažení

  Zobrazit více

Základy gymnastiky

Cílem kurzu je zvládnutí základních gymnastických cviků (kotoul, přemet stranou, stojka,…) průpravných cvičení – ovládání vlastního těla, orientace v prostoru. Cvičit budeme i na nářadí – kladina, lavička, přeskok, akrobacie, kruhy.


Rozvoj silových schopností jako kondičního základu pro výuku, případně trénink sportovní gymnastiky je nezbytnou podmínku úspěšného zvládnutí požadovaných pohybových dovedností. Tento kondiční základ zkracuje dobu nácviku jednotlivých prvků, umožňuje jejich kvalitní provedení a z hlediska celé výuky (tréninku) umožňuje klást na cvičící větší zatížení co do počtu provedených pokusů.

Trenér: Andrea Kheilová, Lída Semelová


1900Kč / pololetí

3600Kč / celý rok


středa 14:00-15:00 6-7 let

středa 16:00-17:00 8-11 let


Pro přihlášení na kroužek prosíme o vyplnění přihlášky a odevzdání na recepci nebo o zaslání na mail katerina.dvorackova@nafialce.cz .

Platby zasílejte na bankovní účet 3397307329/0800 do poznámky napište jméno účastníka kroužku, VS 90301.

Soubory ke stažení

  Zobrazit více

Tanečky

V tanečních hodinách se děti seznamují s koordinací těla, učí se taneční prvky, které používáme v krátkých tanečcích. Jde o seznámení s tancem, který je krásný, ale také velmi náročný. Začínáme rozcvičkou a protahováním.


Důraz dáváme hlavně na správné držení těla, děti dále procvičují získané základy tvořivého a tanečního pohybu a seznamují se s výrazy z taneční techniky. S vývojem dětí se nácvik kreativního pohybu rozšiřuje o přesnější tělesnou koordinaci a souvislejší pohybové vazby, o práci na zemi, která dětem pomáhá lépe si uvědomovat prostor. Zároveň se již snaží o základy typických tanečních prvků - propínání nohou a špiček, vědomé držení těla a jeho přesné směrování v prostoru.

 

Trenér: Gábina Ličková


1900Kč


úterý   13:15  -14:00  3-7 let 

středa  13:15 - 14:00 3-7 let  

středa 14:00 - 14:45 3-7 let

středa  15:00 - 15:45  3-7 let 

středa 15:45-16:30 3-7 let

pátek  13:15-14:00 3-7 let 

pátek 14:00-14:45 3-7 let 


Pro přihlášení na kroužek prosíme o vyplnění přihlášky a odevzdání na recepci nebo o zaslání na mail katerina.dvorackova@nafialce.cz.

Platby zasílejte na bankovní účet 3397307329/0800 do poznámky napište jméno účastníka kroužku, VS 90702.

Soubory ke stažení

  Zobrazit více

Balet

Balet neboli klasický tanec je taneční styl sahající daleko do minulosti, jehož technika a provedení jednotlivých prvků je přesně vystavěné a dává základ mnoha novodobým tanečním technikám.


V hodinách baletu pro děti se rozvíjí pohybové schopnosti, rytmické cítění, fantazie dětí, správné držení těla. Na hodinách baletu se probírají základní pozice nohou, port de bras, demi-plié, battement tendu, rond de jambe a mnoho jiných prvků, jejichž názvy a provedení si postupem času osvojí.

Lektorka: Gábina Ličková


1 900Kč pololetí
3 600Kč celý rok


úterý 14:00-14:45 5-7 let 
pátek 14:45-15:30 5-7 let 
pátek 15:30-16:15 8-10 let


Pro přihlášení na kroužek prosíme o vyplnění přihlášky a odevzdání na recepci nebo o zaslání na mail katerina.dvorackova@nafialce.cz .

Platby zasílejte na bankovní účet 3397307329/0800 do poznámky napište jméno účastníka kroužku, VS 90703.

Soubory ke stažení

  Zobrazit více