Tui-na masáž

V dnešní době narůstá zájem o různé druhy masáží léčebného rázu, mezi něž se řadí i čínská masáž Tui-na. Její koncept vychází ze znalosti akupunkturních drah, bodů a speciálních masážních technik. Intenzita ošetření kolísá od jemných metod uvolňovacích až k hmatům důraznějším. V mnoha případech je její samojediné použití na základě dobré diagnostiky naprosto dostačující, častěji je užívána jako doplňková metoda k akupunktuře nebo fytoterapii.  


Tradiční čínská medicína je celostní léčebný systém starý tisíce let, který vychází z taoistických principů, a jehož ústřední teorií je teorie jinu a jangu a teorie pěti prvků. TČM je založena na precizní podrobné individuální diagnostice: zdravotní stav posuzuje celostně jako výsledek činnosti a součinnosti všech vnitřních orgánů a emoční zátěže a vedle nemoci bere v úvahu i celkovou konstituci pacienta a jeho zdravotní historii.Člověka vnímá v souvislosti s jeho okolím, vztahy, ročním obdobím, klimatickými faktory apod. V léčbě pak opět zohledňuje nejen nemoc samotnou, ale i konstituci pacienta. Tradiční čínská medicína celostním přístupem obnovuje stav vnitřní rovnováhy v člověku a dokáže nejen vrátit pocit zdraví, ale pomáhá ho také dlouhodobě udržet. Na základě tradičních přístupů tak lze pacientovi léčbu zcela individualizovat – tedy ušít na míru, což je jednou z příčin její mimořádné úspěšnosti. Zároveň je TČM účinná i v léčbě již rozvinutých nemocí a poruch. S léčbou samotnou jde vždy ruku v ruce dietetické poradenství a poradenství v režimových opatření tak, aby klient získal návod, jak si své zdraví dlouhodobě udržet.

Co je to dietetika v TČM?
„Ať je otcem ocenění kdokoliv, matkou je vždy strava“, říká jedno staré čínské přísloví. Pozorováním koloběhu ročních období a pochopením působení různých potravin včetně jejich úprav vznikla nauka o stravování podle pěti elementů a pěti kvalit. Čínská dietetika není dietou, tak jak ji obvykle chápeme, je to spíše souhrn doporučení zohledňující roční období, konstituci jedince a jeho aktuální potřeby. Je to styl stravování, který není na týden a který nám pomůže udržet si své zdraví.

Co je to FYTOTERAPIE?
Léčba bylinami – fototerapie – tvoří jeden z hlavních pilířů TČM. Vzhledem k rozloze a poloze Číny se nabízí k léčebnému využití několik set druhů bylin, minerálů a živočichů. Čínská fytoterapie je nejucelenější sbírkou k léčbě určených přírodnin, která namísto působení jednotlivých složek zkoumá působení léku jako celku. Obvykle se skládají z 5 – 20 léčiv. Dávkování je vyšší, než jsme zvyklí u českého bylinkářství. Dávky kolem 100 gramů na den jsou velmi běžné.  Přesto, že nejúčinnější formou bylinných směsí jsou vážené sušené byliny, sloužící k přípravě odvarů, u nás nejsou nejpoužívanější formou. Většina klientů dává přednost jiným formám z důvodů větší praktičnosti použití a odstranění jinak výrazné chuti odvarů. První takovou formou je prášek z rozemletých bylin tzv. San, granulované byliny se v tomto případě zalévají teplou vodou. Další oblíbenou jsou sirupy, tablety a pokroutky – tzv. Wany. Všechny to formy vycházejí ze starých, osvědčených receptur, anebo jejich modifikací pro moderní dobu.


Mgr. Kateřina Mikas, Dipl.Ac.


Zájem o akupunkturu a TČM jsem v sobě nosila již od mládí. V té době, době porevoluční, se u nás teprve začaly objevovat malé střípky informací o tomto oboru a nedal se ještě řádně studovat. Tak jsem se obrátila na studium naší západní medicíny a nakonec jsem vystudovala magisterský obor Klinické dietologie na univerzitě v Londýně, King´s college London. 3 roky jsem pracovala jako konzultant na soukromé klinice v londýnském Wimbledonu. Poté jsem se vrátila do Čech a zjistila jsem, že se již i u nás dá obor Akupunktury a Fytoterapie studovat jako 4letý obor na 1. škole Tradiční čínské medicíny, Praha. Studium jsem úspěšně dokončila a již 2roky jsem členem Komory TČM jako terapeut. V průběhu studií jsem se zajímala i o další oblasti alternativní medicíny jako je např. Reflexní terapie, která má velice blízko k akupunktuře. Studium čínské léčebné masáže Tui-na je nedílnou součástí studia oboru TČM.


90 minut 1200Kč  Tui-na + vstupní konzultace


60 minut. 650,-Kč  Tui-na následná, bez vstupní konzultace


tel. 323 606 157

recepce@nafialce.cz


úterý 9:00 – 20:00

pátek 9:00 – 16:00

  Zobrazit více

Akupresura

Podle Tradiční čínské medicíny jsou akupresurní body brankami energie, která harmonizují naše tělo. Ačkoliv je nenajdeme v anatomickém atlasu, lze jejich existenci změřit zvýšeným elektrickým nábojem a změnou napětí.
 


Pod pojmem akupresura si představíme totéž jako v případě akupunktury, ale to s tou výjimkou, že namísto jehliček se používají akupresurní baňky. Akupresurní baňky na akupunkturní bod pouze vyvíjení určitý tlak po dobu určenou terapeutem. Tímto nedochází k porušení integrity kůže. Musíme však počítat s tím, že tížený efekt není tak silný, jako tomu je v případě aplikace jehliček.

 

Tradiční čínská medicína je celostní léčebný systém starý tisíce let, který vychází z taoistických principů, a jehož ústřední teorií je teorie jinu a jangu a teorie pěti prvků. TČM je založena na precizní podrobné individuální diagnostice: zdravotní stav posuzuje celostně jako výsledek činnosti a součinnosti všech vnitřních orgánů a emoční zátěže a vedle nemoci bere v úvahu i celkovou konstituci pacienta a jeho zdravotní historii.Člověka vnímá v souvislosti s jeho okolím, vztahy, ročním obdobím, klimatickými faktory apod. V léčbě pak opět zohledňuje nejen nemoc samotnou, ale i konstituci pacienta. Tradiční čínská medicína celostním přístupem obnovuje stav vnitřní rovnováhy v člověku a dokáže nejen vrátit pocit zdraví, ale pomáhá ho také dlouhodobě udržet. Na základě tradičních přístupů tak lze pacientovi léčbu zcela individualizovat – tedy ušít na míru, což je jednou z příčin její mimořádné úspěšnosti. Zároveň je TČM účinná i v léčbě již rozvinutých nemocí a poruch. S léčbou samotnou jde vždy ruku v ruce dietetické poradenství a poradenství v režimových opatření tak, aby klient získal návod, jak si své zdraví dlouhodobě udržet.

Co je to dietetika v TČM?
„Ať je otcem ocenění kdokoliv, matkou je vždy strava“, říká jedno staré čínské přísloví. Pozorováním koloběhu ročních období a pochopením působení různých potravin včetně jejich úprav vznikla nauka o stravování podle pěti elementů a pěti kvalit. Čínská dietetika není dietou, tak jak ji obvykle chápeme, je to spíše souhrn doporučení zohledňující roční období, konstituci jedince a jeho aktuální potřeby. Je to styl stravování, který není na týden a který nám pomůže udržet si své zdraví.

Co je to FYTOTERAPIE?
Léčba bylinami – fototerapie – tvoří jeden z hlavních pilířů TČM. Vzhledem k rozloze a poloze Číny se nabízí k léčebnému využití několik set druhů bylin, minerálů a živočichů. Čínská fytoterapie je nejucelenější sbírkou k léčbě určených přírodnin, která namísto působení jednotlivých složek zkoumá působení léku jako celku. Obvykle se skládají z 5 – 20 léčiv. Dávkování je vyšší, než jsme zvyklí u českého bylinkářství. Dávky kolem 100 gramů na den jsou velmi běžné.  Přesto, že nejúčinnější formou bylinných směsí jsou vážené sušené byliny, sloužící k přípravě odvarů, u nás nejsou nejpoužívanější formou. Většina klientů dává přednost jiným formám z důvodů větší praktičnosti použití a odstranění jinak výrazné chuti odvarů. První takovou formou je prášek z rozemletých bylin tzv. San, granulované byliny se v tomto případě zalévají teplou vodou. Další oblíbenou jsou sirupy, tablety a pokroutky – tzv. Wany. Všechny to formy vycházejí ze starých, osvědčených receptur, anebo jejich modifikací pro moderní dobu.


Mgr. Kateřina Mikas, Dipl.Ac.


Zájem o akupunkturu a TČM jsem v sobě nosila již od mládí. V té době, době porevoluční, se u nás teprve začaly objevovat malé střípky informací o tomto oboru a nedal se ještě řádně studovat. Tak jsem se obrátila na studium naší západní medicíny a nakonec jsem vystudovala magisterský obor Klinické dietologie na univerzitě v Londýně, King´s college London. 3 roky jsem pracovala jako konzultant na soukromé klinice v londýnském Wimbledonu. Poté jsem se vrátila do Čech a zjistila jsem, že se již i u nás dá obor Akupunktury a Fytoterapie studovat jako 4letý obor na 1. škole Tradiční čínské medicíny, Praha. Studium jsem úspěšně dokončila a již 2roky jsem členem Komory TČM jako terapeut. V průběhu studií jsem se zajímala i o další oblasti alternativní medicíny jako je např. Reflexní terapie, která má velice blízko k akupunktuře. Studium čínské léčebné masáže Tui-na je nedílnou součástí studia oboru TČM.


90 minut 1500Kč (vstupní vyšetření + konzultace)


60 minut 600Kč


90 minut 860Kč (+ další techniky)

  Zobrazit více

Akupunktura

Pod pojmem čínská medicína si většina dotazovaných vybaví akupunkturu. Vznik akupunktury se nejspíše pojí s náhodou. Legendy říkají, že bodnutím se větvičkou do určitého místa na těle došlo k ústupu bolesti zad, která postiženého již dlouhou dobu trápila.
We provide acupuncture for english speaking clients as well.


Dnes se pro ošetření používají sterilní jednorázové jehličky o tloušťce cca 0,20 mm, jejichž délka je úměrná hloubce, ve které se akupunkturní bod nachází. Podle TČM jsou akupunkturní body brankami energie, která harmonizují naše tělo. Ačkoliv je nenajdeme v anatomickém atlasu, lze jejich existenci změřit zvýšeným elektrickým nábojem a změnou napětí.
Na rozdíl od fototerapie vyžaduje léčba akupunkturou pravidelné návštěvy minimálně jednou týdně. Po výchozí diagnostice terapeut ošetří vybrané body. Celá procedura trvá 30 – 60 minut. Léčba akupunkturou není nijak bolestivá, příjemnou bychom ji však také nenazvali. Množství použitých bodů se různí podle intenzity potíží.

Tradiční čínská medicína je celostní léčebný systém starý tisíce let, který vychází z taoistických principů, a jehož ústřední teorií je teorie jinu a jangu a teorie pěti prvků. TČM je založena na precizní podrobné individuální diagnostice: zdravotní stav posuzuje celostně jako výsledek činnosti a součinnosti všech vnitřních orgánů a emoční zátěže a vedle nemoci bere v úvahu i celkovou konstituci pacienta a jeho zdravotní historii.Člověka vnímá v souvislosti s jeho okolím, vztahy, ročním obdobím, klimatickými faktory apod. V léčbě pak opět zohledňuje nejen nemoc samotnou, ale i konstituci pacienta. Tradiční čínská medicína celostním přístupem obnovuje stav vnitřní rovnováhy v člověku a dokáže nejen vrátit pocit zdraví, ale pomáhá ho také dlouhodobě udržet. Na základě tradičních přístupů tak lze pacientovi léčbu zcela individualizovat – tedy ušít na míru, což je jednou z příčin její mimořádné úspěšnosti. Zároveň je TČM účinná i v léčbě již rozvinutých nemocí a poruch. S léčbou samotnou jde vždy ruku v ruce dietetické poradenství a poradenství v režimových opatření tak, aby klient získal návod, jak si své zdraví dlouhodobě udržet.

Co je to dietetika v TČM?
„Ať je otcem ocenění kdokoliv, matkou je vždy strava“, říká jedno staré čínské přísloví. Pozorováním koloběhu ročních období a pochopením působení různých potravin včetně jejich úprav vznikla nauka o stravování podle pěti elementů a pěti kvalit. Čínská dietetika není dietou, tak jak ji obvykle chápeme, je to spíše souhrn doporučení zohledňující roční období, konstituci jedince a jeho aktuální potřeby. Je to styl stravování, který není na týden a který nám pomůže udržet si své zdraví.

Co je to FYTOTERAPIE?
Léčba bylinami – fototerapie – tvoří jeden z hlavních pilířů TČM. Vzhledem k rozloze a poloze Číny se nabízí k léčebnému využití několik set druhů bylin, minerálů a živočichů. Čínská fytoterapie je nejucelenější sbírkou k léčbě určených přírodnin, která namísto působení jednotlivých složek zkoumá působení léku jako celku. Obvykle se skládají z 5 – 20 léčiv. Dávkování je vyšší, než jsme zvyklí u českého bylinkářství. Dávky kolem 100 gramů na den jsou velmi běžné.  Přesto, že nejúčinnější formou bylinných směsí jsou vážené sušené byliny, sloužící k přípravě odvarů, u nás nejsou nejpoužívanější formou. Většina klientů dává přednost jiným formám z důvodů větší praktičnosti použití a odstranění jinak výrazné chuti odvarů. První takovou formou je prášek z rozemletých bylin tzv. San, granulované byliny se v tomto případě zalévají teplou vodou. Další oblíbenou jsou sirupy, tablety a pokroutky – tzv. Wany. Všechny to formy vycházejí ze starých, osvědčených receptur, anebo jejich modifikací pro moderní dobu.


Mgr. Kateřina Mikas, Dipl.Ac.


Zájem o akupunkturu a TČM jsem v sobě nosila již od mládí. V té době, době porevoluční, se u nás teprve začaly objevovat malé střípky informací o tomto oboru a nedal se ještě řádně studovat. Tak jsem se obrátila na studium naší západní medicíny a nakonec jsem vystudovala magisterský obor Klinické dietologie na univerzitě v Londýně, King´s college London. 3 roky jsem pracovala jako konzultant na soukromé klinice v londýnském Wimbledonu. Poté jsem se vrátila do Čech a zjistila jsem, že se již i u nás dá obor Akupunktury a Fytoterapie studovat jako 4letý obor na 1. škole Tradiční čínské medicíny, Praha. Studium jsem úspěšně dokončila a již 2roky jsem členem Komory TČM jako terapeut. V průběhu studií jsem se zajímala i o další oblasti alternativní medicíny jako je např. Reflexní terapie, která má velice blízko k akupunktuře. Studium čínské léčebné masáže Tui-na je nedílnou součástí studia oboru TČM.


90 minut 1500Kč (vstupní vyšetření + konzultace)


60 minut 600Kč


90 minut 860Kč (+ další techniky)


tel. 323 606 157

recepce@nafialce.cz

 

úterý 9:00 – 20:00

pátek 9:00 – 16:00

  Zobrazit více

Kosmetika

Chcete pro svoji pleť tu nejlepší péči? Chcete si být jistá, že pokožce dáváte přesně to, co potřebuje? Zdravá, hladká a zářivá pleť je výsledkem správné péče a ošetření dobře zvolenými kvalitními kosmetickými přípravky. Kosmetické ošetření obličeje vám zajistí nádhernou pleť plnou zdraví. Více informací zde www.salonepil.cz


V našem centru vám kosmetické služby poskytne certifikovaná kosmetička, paní Renata Moravcová.


Nechte se hýčkat a objednejte se na telefonním čísle 723 559 210. Více informací zde www.salonepil.cz

  Zobrazit více