Teen jóga

Objevte krásu jógy! Jóga Vám pomůže nalézt cestu k fyzické kondici, ale i k vnitřnímu klidu a sebevědomí. Budeme se věnovat především powerjóze, která vychází z klasické jógy, ale je dynamičtější. 


Jógové ásány (pozice) posilují a zároveň protahují a formují celé tělo, upevňují koncentraci. Jóga je skvělá jako kompenzační cvičení k ostatním sportovním aktivitám. Celistvě rozvíjí svalový korzet a nevynechává jediný sval na těle. Pomocí krátkých meditací a relaxace se naučíme lépe vnímat a ovládat svůj dech, zvládat tak stres a napětí a udržet si psychickou rovnováhu.

Věk: 13-19 let

Lektor: Petra Polívková


1 600Kč / pololetí

3 000Kč / rok


úterý 17:30-18:30


Pro přihlášení na kroužek prosíme o vyplnění přihlášky a odevzdání na recepci nebo o zaslání na mail katerina.dvorackova@nafialce.cz .

Platby zasílejte na bankovní účet 3397307329/0800 do poznámky napište jméno účastníka kroužku, VS 90801.

Soubory ke stažení

  Zobrazit více

Běh, kolo a sporty v přírodě

Zcela nový kroužek pro všechny, co se rádi hýbou, zkouší nové věci a mají rádi změnu. Kroužek běh, kolo a sporty v přírodě vám představí klasickou běžeckou abecedu, naučí vás protáhnout a procvičit tělo.


Vyzkoušíme si běhat ve městě, ale i v lese, přes překážky, bez překážek, se psem (ukázka Canicrossu) anebo bez. Projedeme se na kole a trošku si zaposilujeme. S sebou budete potřebovat vhodnou a pohodlnou obuv, sportovní oblečení dle počasí (pro sychravý podzim s reflexními prvky) a helmu na kolo, pokud se pojedeme projet. Těšíme se na vás!

Vyrážíme vždy od školy U Lesa

 

Trenér: Šárka Gill

 


pondělí 17:00 - 17:45


1500Kč pololetí


Pro přihlášení na kroužek prosíme o vyplnění přihlášky a odevzdání na recepci nebo o zaslání na mail katerina.dvorackova@nafialce.cz .

Platby zasílejte na bankovní účet 3397307329/0800 do poznámky napište jméno účastníka kroužku, VS 91042.

Soubory ke stažení

  Zobrazit více

Sportovní všestrannost

"Neví vaše dítě, který sport ho nejvíce baví?" Nevadí! V kroužku Sportovní všestrannost se budeme zaměřovat na rozvoj pohybových dovedností. Tento kroužek je dobrým pohybovým základem pro jakýkoliv sport do budoucna.


Zaměření na rychlost, obratnost, sílu, součástí přípravky je běh, cvičení, cvičení s pomůckami, míčové hry,...  Zdravý pohyb celým tělem s nářadím i bez. Zařazeny jsou akrobatické či  gymnastické prvky, míčové i jiné pohybové hry a další aktivity. Vyzkoušejte náš kroužek, aby děti porozuměly, v čem tkví jejich přednosti, co je baví a kde je potřeba zapracovat.

Trenér: Šárka Gill


1900Kč


 pátek 15:00-16:00


Pro přihlášení na kroužek prosíme o vyplnění přihlášky a odevzdání na recepci nebo o zaslání na mail katerina.dvorackova@nafialce.cz .

Platby zasílejte na bankovní účet 3397307329/0800 do poznámky napište jméno účastníka kroužku, VS 91040.

Soubory ke stažení

  Zobrazit více

Sportovní průprava

Tento kroužek je zaměřen na všestranný pohybový rozvoj a pěstování kondice. Budeme se učit správnému držení těla. Naučíme se i základní gymnastické prvky a to vše hravou formou, která je dětem blízká.


Tento kroužek je dobrým pohybovým základem pro jakýkoliv sport do budoucna. Zaměření na rychlost, obratnost, sílu, součástí přípravky je běh, cvičení, cvičení s pomůckami, míčové hry,...

 

Trenér: Iva Mračková, Jana Šebestová

Do kroužku je možné se připojit i v průběhu roku.

 


1800Kč / celý rok 3400Kč


pondělí 14:00-15:00  4-6 let 

pondělí 15:00-16:00  4-6 let

úterý  15:00-16:00  4-6 let


Pro přihlášení na kroužek prosíme o vyplnění přihlášky a odevzdání na recepci nebo o zaslání na mail katerina.dvorackova@nafialce.cz .

Platby zasílejte na bankovní účet 3397307329/0800 do poznámky napište jméno účastníka kroužku, VS 90302.

Soubory ke stažení

  Zobrazit více

Parkour a freerun

Hlavní náplní je, naučit děti v obou skupinách správnou techniku cviků, která jim je přirozená. Získávají zde základy sportovní gymnastiky, motoriky a orientace v prostoru. Naučí se vnímat své tělesné možnosti. Naučí se překonávat různorodé překážky.


Jejich zvládnutí je nezbytně nutné aby neutrpěly úraz. Vyžadovaná je disciplína, ale i správná a rychlá reakce každého jedince.

Trenér: Iva Mračková


2000Kč


Hala Centra Na Fialce

úterý 13:00 - 14:00 5-7 let

středa 13:00 - 14:00 5-6 let

středa 14:00-15:00 7-10 let

pátek 13:00-14:00 3-4 roky

pátek 14:00-15:00 7-10 let


Pro přihlášení na kroužek prosíme o vyplnění přihlášky a odevzdání na recepci nebo o zaslání na mail katerina.dvorackova@nafialce.cz .

Platby zasílejte na bankovní účet 3397307329/0800 do poznámky napište jméno účastníka kroužku, VS 90401.

Soubory ke stažení

  Zobrazit více

Judo pro děti

Tento kurz je pro všechny, kteří hledají pro své děti všestranný rozvoj a zároveň profesionální uvedení do tohoto krásného sportu. Naším cílem je dát možnost co nejvíce dětem si skvěle zasportovat a naučit je všem přednostem, které trénink juda přináší.


 Proč dát své dítě na judo?
·         judo podporuje všeobecný rozvoj dítěte
·         judo bylo organizací UNESCO doporučeno jako nejvhodnější sport pro děti
·         judo učí děti vzájemnému respektu a sebeovládání
·         harmonicky se během tréninku doplňuje složka fyzická a výchovná
·         judo učí děti trpělivosti a bojovnosti
·         děti se naučí vítězit i přijímat prohru
·         děti se naučí úctě k soupeři


Kdo jsme?
Judo club Kidsport má nejširší členskou základnu v ČR. Organizujeme judo tréninky pro děti již od tří let a nabízíme ojedinělý systém péče o mladé judisty.
Pro vybranou skupinu talentovaných dětí s vážným zájmem o závodní judo nabízí Judo club Kidsport vstup do Sportovního střediska - užšího výběru talentů pod záštitou Českého svazu juda.
V dorosteneckém a juniorském věku mají všechny děti možnost přejít do profesionálního oddílu USK Praha, se kterým náš club úzce spolupracuje.

Odkaz na webové stránky Judo klubu: http://www.judoprodeti.cz/centrum-na-fialce


2200Kč


úterý 13:15 - 14:15 5-7 let

úterý 14:15 - 15:15 5-7 let

úterý 15:15 - 16:15 7-11 let

úterý 16:15 - 17:15 7-11 let


Pro přihlášení na kroužek prosíme o vyplnění přihlášky a odevzdání na recepci nebo o zaslání na mail katerina.dvorackova@nafialce.cz .

Platby zasílejte na bankovní účet 3397307329/0800 do poznámky napište jméno účastníka kroužku, VS 91025.

Soubory ke stažení

  Zobrazit více

Jóga pro děti

Lekce jógy pro děti jsou naprosto odlišné od těch pro dospělé, při cvičení zpíváme písničky, říkáme básničky nebo vykládáme pohádky. Jógové pozice s dětmi cvičíme většinou dynamicky, bez výdrží, pracujeme s dechem.


Klademe důraz na detaily motoriky pohybu a správnost provedení jednotlivých cviků. Živé děti jóga zklidní, málo aktivní naopak povzbudí k činnosti.

Trenér: Pavla Bauerová


1600Kč / pololetí

3000Kč celý rok


pondělí 15:30-16:15 3-6 let

pondělí 16:30-17:30 7-10 let

úterý 16:30-17:30 10-12 let

středa 14:40-15:25 3-6 let 

středa 15:30-16:15 3-6 let 

středa 16:30-17:30 7-10 let 

 


Pro přihlášení na kroužek prosíme o vyplnění přihlášky a odevzdání na recepci nebo o zaslání na mail katerina.dvorackova@nafialce.cz .

Platby zasílejte na bankovní účet 3397307329/0800 do poznámky napište jméno účastníka kroužku, VS 90801.

Soubory ke stažení

  Zobrazit více

Břišní tance

Orientální břišní tanec je dokonalým a přirozeným způsobem, jak projevit svou ženskost a vnímavost pomocí hudby a rytmů. Podporuje jemnost pohybu, tvořivost a improvizaci a zejména zvyšuje sebevědomí.


Naučíme se zde správné držení těla, práci se svým tělem a dechem, vnímat hudbu a rytmus a především krásný a zdravý pohled na sebe samu. Z vlastní zkušenosti vím, jak hodiny orientálního tance mohou dívkám zvednout sebevědomí, mohou jim pomoci v objevování své dívčí role.

 

Trenérka: Šárka Srpová


1900Kč / pololetí
(celý rok 3600Kč)


pondělí  16:15-17:15


Pro přihlášení na kroužek prosíme o vyplnění přihlášky a odevzdání na recepci nebo o zaslání na mail katerina.dvorackova@nafialce.cz .

Platby zasílejte na bankovní účet 3397307329/0800 do poznámky napište jméno účastníka kroužku, VS 92005.

Soubory ke stažení

  Zobrazit více

Badminton

Přijďte se naučit hrát badminton. Jeden z nejstarších sportů na světě a jeden z nejrychlejších raketových sportů vůbec se můžete naučit hrát právě u nás. Tréninky Badmintonu vedeme tak, abychom dětem nenásilnou, hravou a zábavnou formou předali především pozitivní vztah k pohybovým aktivitám a seznámili je se základy badmintonu jako sportovní disciplíny.


Tyto základy chceme pak dále rozvíjet a postupně na ně navázat cíleným prohlubováním konkrétních badmintonových dovedností podle individuálních schopností dětí.

Věk: 6-15 let

Trenérka: Eva Görtlerová


2 000 Kč začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí, pololetí

3 000 Kč high (1.5 hod týdně), pololetí

3 800 Kč začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí, rok

5 800 Kč high (1.5 hod týdně), rok


úterý 14:00-15:00 Mírně pokročilí 

úterý 15:00-16:30 Badminton "high" 

čtvrtek 14:00-15:00 Začátečníci 

čtvrtek 15:00-16:00 Pokročilí 


Pro přihlášení na kroužek prosíme o vyplnění přihlášky a odevzdání na recepci nebo o zaslání na mail katerina.dvorackova@nafialce.cz .

Platby zasílejte na bankovní účet 3397307329/0800 do poznámky napište jméno účastníka kroužku, VS 90201.

Soubory ke stažení

  Zobrazit více