Vyšetření a terapie pohybového aparátu

Trápí vás dlouhodobé bolesti zad či kloubů a terapie, které jste dosud podstoupili, vám nijak zvlášť nepomohly? Máte za sebou různá vyšetření a léčebné přístupy a vše bez výrazného efektu? Jsou vám předepisovány léky, které žádnou dlouhodobou úlevu nepřinášejí?


Během sezení klienta důkladně klinicky vyšetříme a na základě výsledku z vyšetření navrhneme terapeutický plán, kdy doporučíme vhodný druh terapie a předpokládaný počet návštěv, které povedou k trvalému odstranění obtíží. Pokud čas dovolí, budeme se již při první návštěvě snažit věnovat i základní terapii pro úlevu od obtíží, které klienta trápí.

První návštěvu je nutné zarezervovat vždy na 60 minut. Po odebrání anamnézy následuje vyšetření a terapie pohybového aparátu.

Mgr. Jana Finkousová také provádí AKUTNÍ LŮŽKO po dobu 60minut. V případě akutního problému klienta když má klient akutní problém, má přednost před ostatními klienty.


Marcela Marková DiS., Mgr. Jana Finkousová

 

Marcela Marková, DiS. je registrovaný fyzioterapeut, lymfoterapeut

Vystudovala jsem Střední a Vyšší odbornou školu obor diplomovaný fyzioterapeut, absolvovala atestační zkoušku v oboru Aplikovaná fyzioterapie a absolvovala řadu kurzů, které dosažené vzdělání zásadně doplňují. Ve své praxi se zabývám nejčastěji problematikou bolestí páteře, hlavy, kloubů, poúrazovými stavy, funkční sterilitou, bolestivou menstruací, močovou inkontinencí a viscerálními vlivy na pohybový aparát. Mými pacienty jsou dospělí i starší děti. Svoji terapii vedu pasivně i aktivně, dle možností pacienta.

Mgr. Jana Finkousová

Fyzioterapii se věnuju od roku 2007, kdy jsem nastoupila na Karlovu univerzitu - Fakultu tělesné výchovy sportu. Studium bylo vedeno vynikajícími lektory tzv. "pražské fyzioterapeutické školy". Po absolvování pětiletého studijního programu jsem úspěšně zakončila vysokoškolské studium dosažením magisterského titulu v oboru fyzioterapie. Všechny získané vědomosti se snažím aplikovat v praxi se zaměřením na individualitu každého klienta, a tím najít vždy co možná nejrychlejší cestu ke zlepšení a následnému úplnému uzdravení. Ze svých zkušeností mohu říci, že komplexně vedená fyzioterapie rozvíjí kvalitu zdravého pohybu a tím zvyšuje i kvalitu života každého jedince. Sport je mou celoživotní vášní a v kombinaci se znalostmi anatomie, kineziologie a biomechaniky lidského těla mi umožňuje lépe porozumět etiologii konkrétního zdravotního problému a to nejen u sportovců. Své klienty se snažím vést ke spolupráci pomocí aktivní terapie.


60 minut 700Kč

45 minut 500Kč

Akutní lůžko  1000Kč


tel. 323 606 157

recepce@nafialce.cz

 


Marcela: středa 13:00 – 19:00

Jana: pátek 13:00 - 17:00

  Zobrazit více

Fyzioterapie pro děti

Fyzioterapie je diagnostický a léčebný obor zabývající se primárně pohybovým aparátem a to nejen dospělých, ale také dětí. Fyzioterapie u dětí předškolního a školního věku řeší zejména vadné držení těla, bolesti hlavy a zad, skoliózu, ploché nohy, poruchy chůze – šmajdání, zakopávání, chůze po špičkách a mimo jiné i poruchy koordinace.


Specializujeme se i na fyzioterapii starších dětí!
V dnešní době můžeme u mnoha dětí vidět odchylky od správného držení těla (ploché nohy, chabé držení těla, chybné postavení páteře, atd.) Cíleným cvičením je možné tyto odchylky korigovat a ovlivnit tak správný vývoj kostry i svalové soustavy.

Fyzioterapeut sleduje dítě nejen ve stoji či sedu, ale hlavně v pohybu. Ptá se na jeho každodenní činnosti a uzpůsobuje cvičení jeho konkrétním potřebám. Fyzioterapeutické vyšetření je vhodné také pro děti věnující se aktivitě, která zatěžuje tělo jednostranně. Odborník si všímá všech souvislostí a detailů v těle, na které má tato aktivita vliv.

První návštěvu je nutné zarezervovat vždy na 60 minut. Po odebrání anamnézy následuje vyšetření a terapie pohybového aparátu.


Marcela Marková DiS., Mgr. Jana Finkousová


Marcela Marková, DiS. je registrovaný fyzioterapeut, lymfoterapeut

Vystudovala jsem Střední a Vyšší odbornou školu obor diplomovaný fyzioterapeut, absolvovala atestační zkoušku v oboru Aplikovaná fyzioterapie a absolvovala řadu kurzů, které dosažené vzdělání zásadně doplňují. Ve své praxi se zabývám nejčastěji problematikou bolestí páteře, hlavy, kloubů, poúrazovými stavy, funkční sterilitou, bolestivou menstruací, močovou inkontinencí a viscerálními vlivy na pohybový aparát. Mými pacienty jsou dospělí i starší děti. Svoji terapii vedu pasivně i aktivně, dle možností pacienta.

Mgr. Jana Finkousová

Fyzioterapii se věnuju od roku 2007, kdy jsem nastoupila na Karlovu univerzitu - Fakultu tělesné výchovy sportu. Studium bylo vedeno vynikajícími lektory tzv. "pražské fyzioterapeutické školy". Po absolvování pětiletého studijního programu jsem úspěšně zakončila vysokoškolské studium dosažením magisterského titulu v oboru fyzioterapie. Všechny získané vědomosti se snažím aplikovat v praxi se zaměřením na individualitu každého klienta, a tím najít vždy co možná nejrychlejší cestu ke zlepšení a následnému úplnému uzdravení. Ze svých zkušeností mohu říci, že komplexně vedená fyzioterapie rozvíjí kvalitu zdravého pohybu a tím zvyšuje i kvalitu života každého jedince. Sport je mou celoživotní vášní a v kombinaci se znalostmi anatomie, kineziologie a biomechaniky lidského těla mi umožňuje lépe porozumět etiologii konkrétního zdravotního problému a to nejen u sportovců. Své klienty se snažím vést ke spolupráci pomocí aktivní terapie.

40 minut 500Kč

pro účastníky plaveckých kurzů Na Fialce:  40 minut 430Kč

tel. 323 606 157

recepce@nafialce.cz


Marcela: středa 13:00 – 19:00

Jana: pátek 13:00 - 17:00


  Zobrazit více

Dynamická neuromuskulární stabilizace DS podle prof Koláře

DNS je koncept využívaný ve fyzioterapii k diagnostice a terapii pohybových funkcí. Vypracoval ho Prof. Pavel Kolář na základě principů vývoje centrální nervové soustavy v průběhu prvního roku života dítěte.


Posturou je bráno aktivní držení pohybových segmentů těla proti působení zevních sil (nejčastěji v tomto směru je síla tíhová). Postura je často používána pouze ve smyslu stoje na dvou končetinách nebo sedu, ale tento pojem je výrazně širší a je součástí jakékoli polohy a každého našeho pohybu.
Metoda DNS se nejčastěji využívá pro vadné držení těla, idiopatickou skoliózu, plochonoží, bolesti zad a úponové bolesti v oblasti kloubů (tenisový/oštěpařský loket, bolesti v oblasti ramenního kloubu, bolesti v oblasti lopatek, skokanské koleno, iliotibiální (ITB) syndrom, bolesti v oblasti kyčelních kloubů a další…)


 


Mgr. Jana Finkousovátel. 323 606 157

recepce@nafialce.cz

 

Paní Mgr Jana Finkousová bude od 1.9. zpět po mateřské dovolené.

  Zobrazit více